Právna záruka

Garantujeme, že všetky nami ponúkané spoločnosti sú bez záväzkov. Založené boli výhradne za účelom ich predaja klientom.

Právna záruka bezzáväzkovosti je zakotvená vo všetkých zmluvách o prevode obchodného podielu k naším ready-made spoločnostiam.