Predaj ready-made spoločností

Ready-made spoločnosť je obchodná spoločnosť  založená výlučne za účelom jej predaja. Najväčšou výhodou kúpy takejto obchodnej spoločnosti je rýchlosť, akou umožňuje začať vykonávať podnikateľskú činnosť jej kupcovi. O vyhodách ready-made spoločností sa dočítate viac tu.

Ak máte záujem realizovať svoj podnikateľský zámer okamžite, bez absolvovania časovo a administratívne náročného byrokratického procesu zakladania spoločnosti, kúpa ready-made spoločnosti je pre Vás ideálnym riešením. Kúpou ready-made spoločnosti ušetríte približne 20 pracovných dní, čo je štandarná dĺžka procesu založenia obchodnej spolčnosti na Slovensku (od podpisu zakladateľských dokumentov až do obdržania osvedčenia o registrácii pre daň z príjmu a pridelení DIČ). V prípade, ak máte záujem o platcu DPH, časová úspora sa môže vyšpĺhať až na úroveň 50 dní vzhľadom na skutočnosť, že registrácia novozaloženej spoločnosti pre DPH je v sprísnených podmienkach platných na Slovensku od polovice roku 2011 mimoriadne náročná.

Ponúkané ready-made spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť, nedisponujú žiadnymi pohľadávkami a ani záväzkami. Všetky spoločnosti majú základné imanie splatené v plnom rozsahu. Pri prevode spoločnosti Vám ponúkame notárom overenú právnu garanciu bezzáväzkovosti prevádzanej ready-made spoločnosti.